INTENCJE MSZY ŚW. 22/11/2020 – 29/11/2020

 

Niedziela 22/11/2020 Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy; bł. męczenników ormiańskich Salwatora Lilli, kapłana i Towarzyszy

8:00 1/Za+Henryka Archackiego i++ rodziców z obojga stron
2/Za+Bogumiła Czerwińskiego i++rodziców z obojga stron
9:30 1/O radość wieczną za++mamę Halinę Waśkowską i Annę Porożyńską z ok. urodzin oraz++ z rodziny Waśkowskich, Annę i Franciszka i Zbigniewa
2/Za+Horsta Wojciechowskiego w 6 rocz. śm.
11:00 Za+Jana Czacharowskiego w rocz. śm. i++Gertrudę i Edwarda Traczyk oraz++ z rodziny
2/Za parafian
16:00 Za+Stanisława Mykowskiego/greg./
18:00 Za++Jurka Kilanowskiego w 3 rocz. śm. i Huberta Kilanowskiego w rocz. urodzin

Poniedziałek 23/11/2020

św. Klemensa I, papieża i męczennika; św. Kolumbana, opata; bł. Michała Augustyna Pro, kapłana i męczennika

7:00 Za+O.Norberta Sojkę- int. od parafian z Laskowic
16:00 Za+o. Walentego Miklaszewskiego
17:00 Za+Mariannę Urtnowską- int. z mszy pogrzebowej
18:00 1/Za+Teresę Markowicz- int. od sąsiadów z bloku 34C
2/Za+Stanisława Mykowskiego/greg./

Wtorek 24/11/2020

św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana, i Towarzyszy; św. Protazego, biskupa; św. dziewic i męczennic Flory i Marii z Kordoby; bł. Marii Anny Sala, dziewicy

7:00 Za+Zygmunta Wiewiórka- int. z mszy pogrzebowej
17:00 Za+Franciszka Landowskiego- int. z mszy pogrzebowej
18:00 1/Za+Piotra Porożyńskiego
2/Za+Stanisława Mykowskiego/greg./

Środa 25/11/2020

bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, dziewicy; św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy; bł. małżonków Alojzego i Marii Quattrocchi; bł. Elżbiety Dobrej, dziewicy

7:00 Za+Mirosława Szkowskiego- int. z mszy pogrzebowej
17:00 Za+Krzysztofa Jakubowskiego- int. z mszy pogrzebowej
18:00 1/W int. Kolejarzy z ok. św. Katarzyny
2/Za+Stanisława Mykowskiego/greg./

Czwartek 26/11/2020

św. Leonarda z Porto Maurizio, kapłana; św. Sylwestera Gozzolini, opata; św. Jana Berchmans, zakonnika; bł. Poncjusza, opata; św. Konrada z Konstancji, biskupa; bł. Jakuba Alberione, kapłana

7:00 Za+Janinę Podlasz- int. z mszy pogrzebowej
17:00 Za+Edmunda Deka- int. z mszy pogrzebowej
18:00 1/Za+Lucynę Żur- int. od mieszkańców z ul. Kolejowej 2
2/Za+Stanisława Mykowskiego/greg./

Piątek 27/11/2020

św. Wirgiliusza z Irlandii, biskupa; bł. Małgorzaty Sabaudzkiej, zakonnicy; św. Franciszka Antoniego Fasani, kapłana; bł. Bernardyna z Fossa, kapłana

7:00 Za+Helenę Błędzką- int. z mszy pogrzebowej
17:00 Za+Kazimierza Papierowskiego- int. z mszy pogrzebowej
18:00 1/Za+Jana Gałązkę- int. od mieszkańców z ul. Kolejowej 6
2/Za+Stanisława Mykowskiego/greg./

Sobota 28/11/2020

św. Stefana Młodszego, męczennika; św. Jakuba z Marchii, kapłana; bł. Jakuba Thomsona, kapłana i męczennika

7:00 Za+Łucję Brucką w 24 rocz. śm.
17:00 1/Za+Czesława Szmelter i++ z rodziny Szmeleter
2/Za+Stanisława Mykowskiego/greg./
18:00 1/Za+Henryka Kocińskiego o Miłosierdzie Boże i dużo łask w niebie
2/Za++rodziców Irenę i Aleksandra Zagól oraz+siostrę Dorotę

Niedziela 29/11/2020 I Niedziela Adwentu

bł. Marii Klementyny Anuarita Nengapeta, dziewicy i męczennicy; bł. męczenników Dionizego i Redempta; św. Saturnina, biskupa

8:00 1/Za+Barbarę Rosenkiewicz w 1 rocz. śm. i++ z rodziny
2/Za parafian
9:30 Za++rodziców Annę i Czesława Sworowskich oraz+siostrę Wiesławę
11:00 1/Za+Józefa Pióra z Malborka – int. od całej rodziny Piór
2/Za++rodziców Józefa w rocz. śm. i Irenę Kąkol, brata Mirosława i++dziadków z obojga stron
16:00 Za+Stanisława Mykowskiego/greg./
18:00 Za+Bogusława Odia- int. od mieszkańców z ul. Kolejowej 6