TRANSMISJA Z KOŚCIOŁA W SERWISIE YOUTUBE

Ogłoszenia i Intencje

Intencje mszalne

Ogłoszenia parafialne


Aktualności ze strony Oblaci.pl

Aktualności z naszej Parafii

Liczba osób mogących uczestniczyć we Mszy Świętej w naszym kościele

W KOŚCIELE W CZASIE MSZY ŚWIĘTEJ I NABOŻEŃSTW MOŻE UCZESTNICZYĆ 25 OSÓB.

Laskowice: Ewangelizacja przez przyrodę

Laskowice Pomorskie to duża wieś w regionie Kociewia, położona w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie świeckim i gminie Jeżewo. Miejscowość zamieszkuje niecałe 3 tysiące osób.

Więcej Info

Inicjatywa POMÓŻ SWOJEJ PARAFII

K o m u n i k a t

Inicjatywa POMÓŻ SWOJEJ PARAFII

 

 

Akcja Katolicka Diecezji Pelplińskiej zachęca wszystkich Członków, Sympatyków, Wiernych Diecezji Pelplińskiej i wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się do akcji „POMÓŻ SWOJEJ PARAFII”.

Celem tej inicjatywy jest wspieranie naszych parafii, w tym trudnym dla wszystkich czasie. Przekażmy dar serca na konto parafialne. Nasza taca  - to nasz wkład w utrzymanie naszego kościoła, wynagrodzenie pracowników parafialnych, opłacenie remontów, opłacenie rachunków i podatków itp. To pomoc potrzebującym, którzy doświadczają pomocy w naszych parafiach.

Pomóżmy swojej parafii. Czyńmy dobro.

W imieniu Zarządu DIAK Diecezji Pelplińskiej

 

/-/ Janina Kłosowska

Prezes Zarządu Akcji Katolickiej Diecezji Pelplińskiej

 

 

 

Figura św. Rocha i modlitwa za jego wstawiennictwem o ustanie pandemii

Już niedługo ta figura św. Rocha będzie postawiona w naszym „Ogrodzie Modlitwy”

Modlitwa za wstawiennictwem św. Rocha przeciw morowej zarazie

Módlmy się.

Boże, Tobie przynosi chwałę sława świętych, bo Ty dajesz zbawienną skuteczność modlitwom tych, którzy polecają się ich wstawiennictwu; † wspominając zasługi świętego Rocha, który przecierpiał zaraźliwą chorobę, *pokornie prosimy, aby lud Twój za jego przyczyną zawsze był wolny od zarazy i wiernie służył Twojemu Imieniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. .

Święty Rochu, Ciebie przed wiekami nasi przodkowie obrali w czasach zarazy za patrona. Za Twoim wstawiennictwem zostali uratowani przed śmiercią, która pustoszyła miasta i wioski. Z tym większą błagamy Cię o Twoją pomoc i wstawiennictwo u Pana. Nie liczymy na nasze zasługi ani na nasze dobre czyny, ale tylko na nieskończone zasługi i miłość Jezusa do nas oraz na Twoją miłość do Boga wyrażającą się w bezgranicznej miłości i służbie bliźnim, która tak bardzo podobała się Panu. Ty jeszcze będąc tu na ziemi otrzymałeś od Boga dar uzdrawiania ludzi i zapewnienie, że kto w chorobie i trudnościach będzie wzywał Twego wstawiennictwa zgodnie z wolą Bożą, może być uzdrowiony. Ośmieleni tą obietnicą prosimy Cię pełni ufności i wiary, abyś uprosił nam u Pana tę łaskę, o którą serdecznie i pokornie prosimy...

Modlitwa za wstawiennictwem Sługi Bożego O.Ludwika Wrodarczyka o ustanie pandemii

Panie Jezu Chryste, Lekarzu naszych dusz i ciał. Prosimy Cię pokornie, przez wstawiennictwo Sługi Bożego ojca Ludwika Wrodarczyka, który w swoim życiu pomagał chorym i umierającym w czasie epidemii, abyś nam udzielił pokoju i zdrowia, i swoją Boską mocą powstrzymał szerzącą się chorobę. Matko Boża, Uzdrowienie Chorych, chroń nas, opiekuj się nami i prowadź nas w miłości do Twojego Syna.
Amen.

Numer konta naszej parafii

48 8173 0005 2004 0014 7880 0001

Modlitwa na czas pandemii

             MODLITWA W CZASIE PANDEMII

 

Panie Jezu, Zbawicielu świata i nasza nadziejo! Błagamy Cię z ufnością, zmiłuj się nad nami; przebacz nam nasze grzechy i boską swą władzą rozkaż wirusowej pandemii, aby się cofnęła i nie miała mocy nam szkodzić. Jezu, ufamy Tobie!

Wybaw nas od wszelkiego zła, które nam zagraża. Swoim światłem rozjaśnij umysły ludzi,  stworzonych na obraz i podobieństwo Boże, aby poznali swą godność, Ciebie uznali za Pana i przyjęli Twoje święte Prawo, jako nienaruszalną zasadę życia.

Jezu, Synu Maryi, który wziąłeś z Niej ludzkie ciało, aby stać się  naszym Zbawicielem; Jezu, który wzywałeś do nawrócenia i głosiłeś królestwo Boże, niech Twój głos  zabrzmi w ludzkich sumieniach,  obudzi je z  bezbożności i bałwochwalstwa, abyś mógł  okazać swoje miłosierdzie nam i całemu światu.

Dobry Jezu, usłysz nasze błaganie i ześlij ocalenie! Zdrowych strzeż od zarazy, chorym przywróć zdrowie, błogosław wszystkim, którzy na Twój wzór służą innym.

Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo  Twej Niepokalanej Matki i św. Józefa, który Ciebie, jako Niemowlę, uchronił  przed  ościeniem śmierci. „Albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy”. Amen.

 

Strona internetowa cmentarza

Już jest uruchomiona strona internetowa naszego cmentarza. Adres strony to: laskowice.grobonet.com

Więcej Info


Msze Święte

Dni powszednie:
07.00, 18.00

Niedziele i Święta:
08.00, 09.30, 11.00, 18.00

Święta zniesione:
10.00, 18.00