Całodobowa transmisja z naszego kościoła

 

Poprzez serwis YouTube udostępniamy możliwość uczestniczenia w życiu parafii bez potrzeby wychodzenia z domu.

Zachęcamy przede wszystkim do uczestnictwa we Mszach Świętych i Nabożeństwach.

Ogłoszenia i Intencje

Ogłoszenia parafialne


Intencje mszalne


Modlitwa na czas pandemii

             MODLITWA W CZASIE PANDEMII

 

Panie Jezu, Zbawicielu świata i nasza nadziejo! Błagamy Cię z ufnością, zmiłuj się nad nami; przebacz nam nasze grzechy i boską swą władzą rozkaż wirusowej pandemii, aby się cofnęła i nie miała mocy nam szkodzić. Jezu, ufamy Tobie!

Wybaw nas od wszelkiego zła, które nam zagraża. Swoim światłem rozjaśnij umysły ludzi,  stworzonych na obraz i podobieństwo Boże, aby poznali swą godność, Ciebie uznali za Pana i przyjęli Twoje święte Prawo, jako nienaruszalną zasadę życia.

Jezu, Synu Maryi, który wziąłeś z Niej ludzkie ciało, aby stać się  naszym Zbawicielem; Jezu, który wzywałeś do nawrócenia i głosiłeś królestwo Boże, niech Twój głos  zabrzmi w ludzkich sumieniach,  obudzi je z  bezbożności i bałwochwalstwa, abyś mógł  okazać swoje miłosierdzie nam i całemu światu.

Dobry Jezu, usłysz nasze błaganie i ześlij ocalenie! Zdrowych strzeż od zarazy, chorym przywróć zdrowie, błogosław wszystkim, którzy na Twój wzór służą innym.

Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo  Twej Niepokalanej Matki i św. Józefa, który Ciebie, jako Niemowlę, uchronił  przed  ościeniem śmierci. „Albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy”. Amen.

 

Komunikat Biskupa Pelplińskiego

KOMUNIKAT     BISKUPA    PELPLIŃSKIEGO

 

W trosce o bezpieczeństwo i dobro wiernych, niniejszym postanawiam,                  że wskazania zawarte w Zarządzeniu nr 1/2020 Rady Stałej KEP z dnia 12 marca br. obowiązują na terenie diecezji pelplińskiej. W związku z powyższym:

  1. udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. włącznie, zgodnie z p. 1 ww. zarządzenia Rady Stałej KEP;
  2. wszystkie wizytacje i bierzmowania do dnia 29 marca br. włącznie zostają przeniesione na jesień 2020 r.; szczegółowe terminy zostaną podane zainteresowanym księżom proboszczom w późniejszym czasie;
  3. przypomina się, iż odwołane obecnie rekolekcje szkolne - zgodnie z prawem oświatowym - można, w miarę możliwości, zorganizować w szkołach w innym terminie, który proboszczowie powinni ustalić z dyrektorami szkół;
  4. celebracja diecezjalna XXXV Światowego Dnia Młodzieży zostaje przeniesiona z Niedzieli Palmowej, 5 kwietnia br. w Kościerzynie na obchody „Przystani – warsztatów dla duszy” dnia 20 czerwca br. w Pelplinie;
  5. w czasie Mszy Świętych w modlitwie wiernych należy dodać wezwanie w intencji chorych, ich najbliższych i całej służby zdrowia, a w czasie śpiewania Suplikacji w intencji powołań dołączyć intencję o oddalenie choroby i powstrzymanie epidemii.

Strona internetowa cmentarza

Już jest uruchomiona strona internetowa naszego cmentarza. Adres strony to: laskowice.grobonet.com

Więcej Info


Msze Święte

Dni powszednie:
07.00, 18.00

Niedziele i Święta:
08.00, 09.30, 11.00, 18.00

Święta zniesione:
10.00, 18.00