W Ewangelii czytamy, iż “nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13). Czasami zastanawiamy się nad oddawaniem życia za drugiego człowieka. Z natury swej jesteśmy skłonni do pomagania innym osobom, choć zdarza się, żeby pomagać jak najmniejszym kosztem. Na szczęście jest możliwość skutecznego “oddawania życia” i to wielokrotnie nie tracąc przy tym nic, a zyskując bardzo wiele, bo nie tylko radość z dawania, ale i zarazem ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka, małego, jak i dużego.

Początki honorowego krwiodawstwa w gminie Jeżewo to rok 1983. Wtedy to powstał pierwszy Klub HDK przy PKP Lokomotywowni w Laskowicach. Klub ten prowadzony od początku przez prezesa Leszka Kanieckiego istniał 7 lat. Kiedy poszczególne jednostki PKP zaczęły być rozwiązywane przestał też działać Klub HDK. Po czterech latach przerwy postanowiono w 1994 roku założyć nowy Klub HDK przy Urzędzie Gminy Jeżewo. Pan wójt Mieczysław Pikuła wyraził na to zgodę. Prezesem został ponownie Leszek Kaniecki i funkcję tą sprawuje do dziś. Klub liczy ponad 60 honorowych krwiodawców i oczekuje że zgłoszą się następni chętni, którzy chcieliby oddawać honorowo krew, ratując zdrowie i życie tym, którzy tej krwi potrzebują.

Klub HDK przy UG Jeżewo w 2007r. za wybitne zasługi otrzymał sztandar, jako dar od społeczeństwa gminy Jeżewo. Jest w tej chwili jedynym sztandarem HDK na terenie powiatu świeckiego. Do chwili obecnej członkowie Klubu HDK oddali honorowo na potrzeby lecznictwa 530 litrów krwi i 100 litrów osocza. Aby zwiększyć ilość oddawanej krwi Zarząd Klubu podjął starania, aby można było oddawać krew w niedzielę w Laskowicach i w Jeżewie. Po rozmowach z Rejonowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – Punkt w Świeciu, temat ten został pozytywnie załatwiony i od 15 lipca 2007r. organizowane są akcje honorowego oddawania krwi 4 razy w roku.

Zgłasza się dużo młodych osób, tak mężczyzn jak i kobiet, które oddają krew po raz pierwszy. Jeżeli ktoś chciałby uzyskać więcej informacji, to może się skontaktować z prezesem Klubu HDK – Leszek Kaniecki – tel. 661 810 502.