Troszkę z historii…

Placówkę w Laskowicach Pomorskich przekazał Misjonarzom Oblatom M.N. dnia 24 maja 1952 r. Ks. bp Kazimierz Kowalski, wielki orędownik działalności misyjnej w Polsce. Ze względu na węzłową stację kolejową pragnął mieć w Laskowicach misjonarzy, którzy by poprzez głoszenie misji i rekolekcji parafialnych pełnili posługę w diecezji.
Erygowanej już przed wojną samodzielnej placówce duszpasterskiej parafii Jeżewo (1 stycznia 1939 r. ks. Biskup chełmiński Stanisław Okoniewski ustanawia samodzielną placówkę w Laskowicach), udało się dopiero po wojnie postawić barak by można było prowadzić regularne duszpasterstwo. O. Jan Krzyżykowski, który został pierwszym oblackim duszpasterzem w Laskowicach zamieszkał w 1952 r. tak jak jego diecezjalni poprzednicy w gościnnym domu państwa W. i F. Poćwiardowskich. Stanęło przed nim niełatwe zadanie zbudowania klasztoru i kościoła. Dzięki życzliwości bardzo wielu, nieduży klasztor mógł być szybko ukończony i zamieszkała w nim mała ale bardzo aktywna grupa misjonarzy parafialnych.

Z budową kościoła sprawa była o wiele trudniejsza. Były to przecież czasy niesprzyjające Kościołowi. Po wielu projektach jakie przedstawiono u władz udało się uzyskać zgodę na kapitalny remont istniejącego baraku. Remont polegał na tym, że nie powiększając powierzchni zabudowy (taki był warunek!) dotychczasowy barak można było wzmocnić i podwyższyć nową żelbetową konstrukcją. Tak powstał obecny kościół wg projektu o. A. Kupki. Realizacja ta może być przykładem jak w tamtych trudnych czasach powstawała architektura sakralna. Podziwu godni byli parafianie, którzy do późna w nocy pomagali w budowie swojego kościoła. Przewodził im ówczesny o. proboszcz Jerzy Jagła OMI. Prace rozpoczęto w dniu św. Anny 1966 r., a już w uroczystość Niepokalanego poczęcia NMP 1969 r. ks. bp ordynariusz K. Kowalski świątynię poświęcił, a dekretem z 23 marca 1971 r. parafia w Laskowicach została przekazana Zgromadzeniu “cum pleno iure”. Za następnych ojców proboszczów A. Glanca, F. Kaczmarka, N. Sojki, St. Cyganiaka i W. Miklaszewskiego wnętrze stawało się coraz piękniejsze, a wspólnota parafialna coraz bardziej się umacniała. Od 2009 r kolejnym proboszczem został o.Marek Pycka, który był inicjatorem wielu inwestycji m.in. Ogrodu Modlitwy i Drogi Krzyżowej. Od 01 lipca 2022 r proboszczem  został o.Jerzy Ditrich.

Warto jeszcze podkreślić, że pod koniec lat siedemdziesiątych powstało również w Laskowicach Pomorskich wielkie centrum misyjne Ojców Werbistów z którymi współpracujemy w misyjnym dziele Kościoła. Do parafii należą miejscowości: Laskowice Pomorskie oraz Bedlenki, Belno, Lipno, Krąplewice Nowe, Krąplewice Stare, Osłowo.