O. Marek Pycka OMI – Proboszcz , Superior i Ekonom

O. Szymon Forajter OMI – Wikary

O. Janusz Milanowski  OMI