Do osoby ciężko chorej, rodzina powinna:
– natychmiast wezwać kapłana (nie czekać do samego końca, gdyż nie jest to sakrament “ostatniego namaszczenia”, ale sakrament ”uzdrowienia”)
– podać adres
– jeśli jest daleko, zorganizować transport dla kapłana
– konkretnie określić sytuację chorego (np. czy może przełykać, czy jeszcze mówi – jest to związane ze spowiedzią św. i przyjęciem Komunii św.)

Stałe odwiedziny chorych – w naszej parafii odbywają się od godz. 9.00 w każdą pierwszą sobotę miesiąca.