Już jest uruchomiona strona internetowa naszego cmentarza. Adres strony to: laskowice.grobonet.com

Strona jest również dostępna z poziomu górnego menu witryny.