Inicjatywa POMÓŻ SWOJEJ PARAFII

K o m u n i k a t Inicjatywa POMÓŻ SWOJEJ PARAFII     Akcja Katolicka Diecezji Pelplińskiej zachęca wszystkich Członków, Sympatyków, Wiernych Diecezji Pelplińskiej i wszystkich ludzi…


Strona internetowa cmentarza

Już jest uruchomiona strona internetowa naszego cmentarza. Adres strony to: laskowice.grobonet.com